فعالیت های گروه HESSAN

◆ در هویژو، چین ملاقات کنید◆


◆ رئیس با روحیه ◆


◆ گردهمایی همکاران◆◆ تیم های خدمات خارج از کشور را متحد کنید◆


◆چهره های خندان، ما خانواده هستیم◆


◆ خلاصه 2018 و نشست برنامه ریزی 2019◆


◆ فروش طنز ما را شاد می کند◆   در رقابت شدید، سال 2018 را به بیرون فرستادیم، چیزهای زیادی به دست آوردیم و بسیار رشد کردیم. از حمایت شما از ما در سال 2018 متشکریم. در سال 2019، ما با اشتیاق بیشتر و نگرش کاری جدی به شما خدمت خواهیم کرد. ما به ساخت تیم قوی تر، توسعه فناوری محصولات پیشرفته تر و ارائه محصولات درجه یک برای داخلی و خارجی ادامه خواهیم داد. مشتریان. خدمت کنید.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی